Vedúca štvorica v spoločnosti aluplast

15.05.2017

Medzinárodný strategický rozvoj trhu sa vďaka novému obchodnému riaditeľovi dostáva do centra


Eric Bobay od 1. júna doplní doteraz trojčlenné obchodné vedenie spoločnosti Aluplast GmbH v meste Karlsruhe. Prevezme novo vytvorenú pozíciu CBDO (Chief Business Development Officer – hlavný riaditeľa pre obchodný rozvoj) a bude zodpovedný za oblasť strategického rozvoja trhu, pričom sa bude zameriavať najmä na USA a Indiu, kde chce spoločnosť aluplast svoje aktivity ďalej zvyšovať.

S novým CBDO sa obchodné vedenie, ktoré doteraz tvoril Dirk Seitz, Patrick Seitz a Stefen Walter, stane ešte viac medzinárodným: Eric Bobay je rodený Francúz a má francúzske ako aj nemecké občianstvo. Je ženatý a má dve deti. Už počas svojho štúdia BWL v Paríži založil vo Švajčiarsku firmu na výskum trhu. Svoju kariéru začal Bobay v roku 1992 u konkurenta skupiny aluplast ako asistent obchodného vedenia „Rúry a pozemné staviteľstvo (okná)“, aby sa po niekoľkých mesiacoch stal odbytovým vedúcim oddelenia „rúry“ vo Francúzsku. Po úspešnom ozdravení sa Eric Bobay vrátil ako vedúci odvetvia likvidácie odpadu o Nemecka, aby do roku 2004 pracoval ako vedúci obchodnej jednotky „kanalizačná a ekologická technika“ v rámci celého sveta. V roku 2004 prešiel do pracovnej skupiny pre výstavbu do USA, ktorú viedol dva roky. V roku 2006 prevzal v rámci skupiny zodpovednosť za obchodnú divíziu „celosvetové stavebné inžinierstvo a infraštruktúra“. V roku 2007 sa stal členom vedúceho grémia strategickej obchodnej oblasti výstavby. V roku 2010 bol zakladateľom a predsedom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným v oblasti solárnych systémov.
„Vďaka svojim hlbokým odborným vedomostiam z odvetvia a trhu prispeje pán Bobay rozhodujúco k vytvoreniu pozície spoločnosti aluplast na medzinárodnom poli, najmä na trhu v USA a Indii, pričom využije svoje rozsiahle skúsenosti, presvedčivo," hovorí výkonný riaditeľ Dirk Seitz.Spoločnosť aluplast ocenená cenou TOP100-AWARD
Spoločnosť aluplast ocenená cenou TOP100-AWARD

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov