Úspech spoločnosti vďaka úspešnej spolupráci

Správa dodávateľov

Najvyšším cieľom podnikovej skupiny aluplast je spokojnosť zákazníkov.

Úspech našej spoločnosti sa dá dosiahnuť len v spolupráci s úspešnými dodávateľmi. Podľa tejto zásady sa riadia všetky naše nákupné aktivity. Nevyberáme si svojich dodávateľov podľa nákladov, ale pri výbere a hodnotení dodávateľov staviame najmä na:

  • Konštantne vysokú kvalitu
  • Spoľahlivosť, dodržiavanie dodacích termínov a fungujúcu logostiku
  • Podnikateľskú flexibilitu a rýchlosť
  • Konkurencieschopnosť a hospodárnosť
  • Otvorenosť a schopnosť inovovať
  • Vysokú ochotu spolupracovať, informovať a poskytovať služby


Tak sa stanete dodávateľmi

Keďže si chceme o Vás už dopredu urobiť nejaký obraz a zohľadniť Vás pri budúcich zákazkách a verejných súťažiach, je potrebné, aby ste vyplnili tento dotazník a poslali nám ho na adresu nkfdlplstnt:


Lieferantenselbstauskunft.xls


Ďalší postup sa riadi podľa pracovného návodu „Evidencia dodávateľov“.


Dodávateľská stratégia

1. stupeň – sériový dodávateľ

Spĺňate požiadavky podľa nášho hodnotenia dodávateľov a budete zaradený ako dodávateľ A. Hodnotenie dodávateľ sa realizuje minimálne raz ročne.


2. stupeň – kľúčový dodávateľ

Osvedčili ste sa ako spoľahlivý dodávateľ a optimalizujete obchodné vzťahy zvýšením produktivity k obojstrannej spokojnosti. Uzavrieme s Vami dlhodobú nákupnú rámcovú zmluvu. 


3. stupeň – preferovaný dodávateľ

Ste pre nás strategický dôležitým partnerom a do obchodného vzťahu prinášate odborné vedomosti a inovácie. Podieľate sa na vývoji výrobkov a investíciách.


Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov