Na dobrú spoluprácu

Nákupná politika a stratégia

Intenzívna spolupráca

Najvyššia kvalita, technické vedomosti a odvaha inovovať vedú k plneniu želaní zákazníkov. To všetko výrobky spoločnosti aluplast spĺňajú. Vy ste základom nášho úspechu.

Ako výrobca systémov plastových okien preto vieme akú hodnotu a obojstranný osoh má intenzívna a dlhodobá spolupráca s našimi dodávateľmi.

Naše konanie je založené na týchto princípoch nákupu:

  • Tvorba a starostlivosť o dlhodobé obchodné vzťahy
  • Podpora hospodárskej súťaže
  • Medzinárodné zameranie
  • Obchodná a osobná korektnosť v obchodnom styku
  • Spravodlivosť a morálna zásadovosť v zmysle ideálu našej spoločnosti 
  • Rovnosť šancí vďaka hodnoteniu dodávateľov


Ako spoľahlivá spoločnosť ponúkajúca kvalitu, ktorá je schopná rýchlo a flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky trhu, by ste mali kontaktovať naše oddelenie strategického nákupu.


Všeobecné nákupné podmienky

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov