Z lásky k životnému prostrediu

Okná pre pasívny dom

Energetická efektívnosť na najvyššej úrovni

Ochrana klímy nemá alternatívu! Kto si chce postaviť alebo prerobiť dom tak, aby bol energeticky efektívny, musí venovať veľkú pozornosť oknám. Keďže my v spoločnosti aluplast chceme výrazne prispieť k vyššej udržateľnosti, začali naši technici už pred nejakou dobou zlepšovať tepelnú izoláciu našich okenných systémov pomocou rôznych technológií. A úspech nám dáva zapravdu: vďaka technológii energeto® sa nám podarilo vyvinúť okenných systém bez ocele, okrem iného aj použitím plastu zosilneného sklenými vláknami (powerdur inside) na stabilizáciu, ktorý dosahuje špičkové hodnoty izolácie.

Logo Dr. Feist
Logo Dr. Feist

energeto® 8000 – úplne certifikovaný pre pasívne domy podľa Dr. Feista

Ako prvý okenný systém z PVC získal systém energeto® 8000 certifikát pre pasívne domy podľa Dr. Feista. Preto majú certifikát pre pasívne domy podľa Dr. Feista nielen rôzne typy okien ale aj bočné vchodové dvere, balkónové dvere po strop alebo prvky so stĺpikmi alebo závorami, s (čiastočným) presklením okna alebo otvárateľnými oknami. Zohľadnili sme aj tie najbežnejšie situácie pri osádzaní okien: systém viazania tepla, ľahké drevené stavby a betónové debniace dosky. So svojou stavebnou hĺbkou 85 mm je systém energeto® najlepšou voľbou pre novostavby.

energeto® 5000 - certifikát pre pasívne domy podľa ift

So svojou malou stavebnou hĺbkou 70 mm je systém energeto® 5000 ideálnou voľbu pre rekonštrukcie podľa štandardu pasívneho domu. Ako prvý okenný systém s malou stavebnou hĺbkou získal štandard pre pasívne domy podľa ift.

Vysvetlenie pojmov k téme pasívne domy

Novostavba

Pasívne domy sú budovy, ktoré nemajú bežný systém vykurovania. Na kúrenie využívajú pasívne domy z časti energiu zo slnečného svetla, napríklad vďaka veľkým oknám na južnej strane. Na sever nie sú okná spravidla orientované vôbec, alebo sú len veľmi malé, pretože tu nie je možné získať (bezmála) žiadnu energiu zo slnka. Pri pasívnych domoch existujú rôzne informácie týkajúce sa realizácie okených prvkov. KfW tu napr. predpisuje v rámci jeho pomoci okno s hodnotou Uw maximálne 0,8 W/m²K, kým súkromný inštitút pre pasívne domy Dr. Feist stanovuje ďalšie požiadavky na jednotlivé komponenty, čo tieto prvky spravidla o niečo predraží. Ift (Registrované združenie inštitútu pre okennú techniku ) vydalo takisto novú smernice pre okná v pasívnych domov, ktorá bližšie popisuje priemernú hodnotu oboch vyššie uvedených požiadaviek. V prípade podnikov vyrábajúcich okná je potrebné bezpodmienečne dbať na to, ktoré varianty boli predpísané, pretože požiadavky verejnej súťaže musia byť splnené bez ohľadu na iné alternatívy.

Stará budova
Rekonštrukcia starých budov na úrovni pasívneho domu je momentálne ešte relatívne zriedkavá, ale v strednobom až dlhodobom horizonte sa podľa vôle spolkovej vlády stane štandardom. V oblasti okien ponúka spoločnosť aluplast ako prvý dodávateľ systémov okenný prvok v malej stavebnej hĺbke 70 mm, ktorý je podľa ift certifikovaný pre pasívne domy.

Certifikát pre pasívne domy podľa certifikátu Dr. Feista
Dr. Dr. Wolfgang Feist. je najznámejší odborník na pasívne domy a je vedúcim Inštitútu pre pasívne domy v meste Darmstad. Inštitú pre pasívne domy PHI preberá certifkáciu stavebných prvkov a to podľa prísnych kritérií: koeficient tepelnej izolácie okna nesmie celkovo presahovať hodnotu Uw ≤ 0,80 W/m²K. Tú istú hodnotu Uf ≤ 0,80 W/m²K musí dosiahnuť aj samotný rám. Okrem toho sa posudzuje aj okno v osadenom stave a prípustná hodnota tu dosahuje Uw osadené ≤ 0,85 W/m²K.  

Certifikát pre pasívne domy podľa ift
Inštitút pre techniku okien v meste Rosenheim prideľuje okrem technických osvedčení aj certifikáty pre pasívne domy. Aj v tomto prípade musí celé okno vykazovať koeficient tepelnej izolácie Uw≤ 0,80 W/m²K, pre rám stačí ale hodnota Uf≤ 0,95 W/m²K.

Požiadavka KfW
Štátny úverový ústav pre opätovnú výstavbu podporuje používanie energeticky efektívnych okien. Podľa energetickej efektívnosti celej budovy sa rozlišujú rôzne triedy efektívnych domov, ktoré sa podporujú v rôznej výške. Trieda efektívnosti domu s najvyššími nárokmi (KfW 40) platí len pre novostavby. Preto musí okno ako celkovo dosiahnuť hodnotu U 0,8 W/m²K.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov