Nemecké stredne veľké spoločnosti – kam kráčate?

02.08.2017

Delegát Spolkového snemu Br. Carsten Linnemann hosťom v spoločnosti aluplast


Bezpochyby: najdôležitejším motorom nemeckej ekonomiky sú stredne veľké spoločnosti. Aké rámcové podmienky musia politici vytvoriť, aby to tak zostalo aj v budúcnosti? Dr. Carsten Linnemann, člen Spolkového snemu a zároveň spolkový predseda Hospodárskeho združenia stredne veľkých podnikov CDU/CSU poskytol v rámci podnikových raňajok v spoločnsti aluplast GmbH niekoľko konkrétnych odpovedí; zároveň sa mohol na mieste presvedčiť, že v prípade bádskej spoločnosti ide skutočne o motor ekonomiky.

Po pozvaní od spločnost aluplast nasledovalo na podnet poslanca Spolkového snemu z mesta Karlsruhe Inga Wellenreuthera stretnutie s približne 40 spoločnosťami a súkromníkmi z regiónu Karlsruhe. : „Spoločnosť aluplast sme sa rozhodli navštíviť zámerne“, povedal Wellenreuther pri svojom uvítaní. „Spoločnosť aluplast s rodinou Seitzovcov je v tom najlepšom slova zmysle nemeckým stredne veľkým podnikom. Odtiaľto sa do celého sveta, konkrétne do viac ako 30 krajín, vyváža tá najlepšia kvalita „vyrobená v Nemecku". To znamená, že sa tu odvádza vynikajúca práca.“
Výkonný riaditeľ Dirk Seitz využil prítomnosť dvoch spolkových politikov a vo svojom príhovore na nich apeloval, aby presadili politické ciele spolkovej vlády týkajúce sa energie v zmysle celého odvetvia výroby okien:
„Len v Nemecku by bola výmena 289 miliónov okenných jednotiek energeticky zmysluplná a v boji proti klimatickým zmenám nemá vlastne žiadnu alternatívu. Ale množstvo skutočných rekonštrukcií ďaleko zaostáva za touto potrebou. Politika poskytuje vďaka úverom od KfW finančné injekcie, ktoré ale samotné zjavne nestačia. Tu vzniká potreba dodatočného zlepšenia.“
Tému podujatia vnímal Dirk Seitz v spoločnosti GmbH ako ideálne načasovanú, pretože faktory úspechu nemeckých stredne veľkých podnikov, a to najmä sila inovácií, presadenie sa na zahraničných trhoch ako aj súkromné vlastníctvo spoločností, by boli tiež charakteristické pre pozitívny vývoj výrobcu systémov z mesta Karslruhe. O tom si mohol Carsten Linnemann urobiť obraz počas prehliadky závodu. Jeho prednáška o mnohých témach týkajúcich sa stredne veľkých podnikov bola analýzou a zhrnutím pre plánované politické kroky. Tak viedlo nariadenie o šetrení energie k zdraženiu stavebných projektov. Jeho strana preto plánuje rôzne opatrenia, aby tento vývoj zvrátila, okrem iného aj odbremenenie od pozemkovej dane. Cieľom je zvýšiť podiel majiteľov bytov v rámci celej populácie, pretože tu sa Nemecko nachádza pri porovnaní s európskymi krajinami na poslednom mieste. Potenciál pre opatrenia je aj v oblasti vzdelávacej politiky. Carsten Linnemann vidí v lepšej propagácii duálneho vzdelávania možnosť, ako čeliť masívnemu nedostatku odborných pracovných síl. Nevyhnutné potrebné povolania by chcel politik podporovať priamo v remeselnej oblasti. K tomu patrí aj opätovné zavedenie výučného listu, ktorý už z mnohých povolaní zmizol, aby tak bolo možné zabezpečiť kvalitné vzdelanie. Na záver využili prítomné podnikateľky a podnikatelia príležitosť pýtať sa otázky a adresovať sposlancovi spolkového snemu svoje požiadavky, ale vo výstavnej miestnosti si mohli sami vytvoriť obraz o sile inovácií rodinnej spoločnosti z mesta Karslruhe. Faktory úspechu nemeckých stredných podnikov: účastníkom na podnikových raňajkách v spoločnosti aluplast boli v tento deň úplne jasné.

Spoločnosť aluplast ocenené cenou TOP100
Spoločnosť aluplast ocenené cenou TOP100
Spoločnosť aluplast ocenené cenou TOP100
Spoločnosť aluplast ocenené cenou TOP100
Spoločnosť aluplast ocenené cenou TOP100
Spoločnosť aluplast ocenené cenou TOP100

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov