gff dni praxe: spoločnosť aluplast sponzoruje žiakov majstrovskej triedy

03.11.2017

Výrobcovia okien z celého Nemecka sa stretli v meste Karlsruhe, aby si vymenili odborné vedomosti


spoločnosť aluplast sponzoruje žiakov majstrovskej triedy
spoločnosť aluplast sponzoruje žiakov majstrovskej triedy

To, že si gff dni praxe svoje meno zaslúžia sa opäť ukázalo 3. a 4. novembra v meste Ettlingen: odborná konferencia, ktorá sa uskutočnila už po tretíkrát, očarila širokou paletou tém s mimoriadne vysokým vzťahom k praxi. Z toho profitovala aj majstrovská trieda remeselnej akadémie pre techniku skla, okien a fasád, ktorej účasť tento rok opäť umožnila spoločnosť aluplast.

Výmena skúsenosti, vytváranie sieťových systémov a predovšetkým úžitok z nových vedomostí o oknách, ich výrobe a uvedení na trh: o to ide približne 150 účastníkom ako aj žiakom majstrovských tried odbornej akadémie. A program odbornej konferencie ponúkol opäť široké spekrum tém.
S vysokou kvalitou prednášok boli účastníci mimoriadne spokojní, a tak sa z ggf dní praxe stalo stretnutie v rámci odvetvia.
Rovnako ako mnoho iných ekonomických odvetví, aj odvetvie výroby okien sa točí okolo podstatného nedostatku odborných pracovných síl. Mnoho spoločností vyrábajúcich okná hľadá do prevádzok naliehavo kvalifikovaných zamestnancov alebo ich nástupcov. O to dôležitejšia je podpora odborných mladých pracovných síl. Preto dostali aj budúci majstri z remeselnej akadémie pre techniku skla, okien a fasád možnosť zúčastniť sa na tomto dôležitom podujatí. To bolo možné vďaka angažovanosti výrobcu okenných profilov, spoločnosti aluplast, ktorá vystupuje ako sponzor mladých pracovných síl v odvetví.


Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa súbory cookie a externé komponenty, ktoré sa môžu používať na zhromažďovanie informácií o vašom správaní. Oznámenie o ochrane osobných údajov